Vuokratyöntekijöiden omat työsuojeluvaltuutetut ovat luomassa parempia työkokemuksia

,

Seuren vuokrahenkilöstön omat työsuojeluvaltuutetut aloittivat työnsä alkuvuodesta 2023.

– Olemme ylpeitä siitä, että vuokrahenkilöstöllämme on omat työsuojeluvaltuutetut, mikä on harvinaista henkilöstövuokrauksessa, kertoo Seuren työsuojelupäällikkö Tarja Liski.

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja palvelualojen työsuojeluvaltuutettuna toimii Merja Salo ja soten työsuojeluvaltuutettuna Risto Kaivola. Vuokrahenkilöstön työsuojeluvaltuutetun tehtävä Seuressa on päätoiminen ja kokoaikainen.

– Näin haluamme varmistaa, että työsuojeluvaltuutetuilla on mahdollisuus hoitaa tehtäviään hyvin ja heillä on siihen riittävästi aikaa, Liski sanoo.

Hyvä yhteistyö takaa toimivan vuokratyön

Vuokratyön haasteisiin luetaan toisinaan se, että vuokratyöntekijä ei välttämättä tunne työpaikan käytäntöjä, ja hänen perehdyttämisensä voidaan kokea ylimääräiseksi ajan käyttämiseksi. Hyvällä yhteistyöllä haasteet ovat selätettävissä.

Työsuojeluvaltuutettuina Risto Kaivola ja Merja Salo ovat ryhtynyt rakentamaan yhteistyötä työkohteiden eli Seurelta työtä tilaavien asiakkaiden ja heidän työsuojeluvaltuutettujensa kanssa.

– Emme erottele ihmisiä työnantajan mukaan, vaan toimimme yhdessä saman päämäärän eteen. Yhteisenä tavoitteena on, että kaikilla olisi turvallisempaa ja terveellisempää olla töissä, Salo kertoo.

– Yhdessä me voimme luoda työpaikoille sujuvaa arkea ja työntekijöille parempia työkokemuksia tilanteessa, jossa jokaisen työpanos on tarpeen työvoimapulasta kärsivillä sote-, kasvatus- ja palvelualoilla, Liski komppaa.

Suurimmalla osalla Seuren työntekijöistä on jo muu elämä, jota on vaikea sovittaa yhteen vakituisen työn kanssa. Seuren kautta opiskelija, eläkeläinen, yrittäjä tai perhevapaalla olija voi työskennellä sen verran, kun itselle sopii. Seuren näkökulmasta vuokratyöntekijä ei korvaa työyhteisön vakituista työntekijää, vaan antaa työpanoksensa yhteiseen pottiin, vakituista työtä tekevien päälle.

Info: Työsuojeluvaltuutetun työ

  • Seuren työsuojeluvaltuutettu edustaa vuokrahenkilöstöä ja tekee työnantajan ja työkohteiden kanssa yhteistyötä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.
  • Työsuojeluvaltuutettu neuvoo ja ohjaa työntekijöitä. Hän vie tarvittaessa puutteet työkohteen esihenkilön ja työnantajan tietoon ratkaisujen löytämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Seuren työntekijä voi pyytää työsuojeluvaltuutetun tuekseen työpaikalla käytävään keskusteluun. Seuren työntekijä voi kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen työn fyysiseen tai psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvässä tilanteessa.
  • Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun äänestämällä. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta.