Opetuksen vuoden paras työkohde – Saunalahden koulu

Seure järjesti alkuvuoden aikana työntekijöilleen kyselyn, jossa oli mahdollista äänestää mielestään vuoden 2018 parasta työkohdetta. Äänioikeutettuja olivat kaikki Seuren kautta vuoden aikana työskennelleet, ja vastauksia kertyikin kiitettävät noin 1 300 kappaletta. Vuoden parhaat työkohteet valittiin neljältä Seuren päätoimialalta ja opetuksessa edukseen erottui Espoossa sijaitseva Saunalahden yhtenäiskoulu.

”Haluaisin aina olla Saunalahdessa töissä.”

”Antoisin työpaikka ikinä.”

Apulaisrehtori Minna Welin.

Minna Welin toimii Saunalahden koulussa virka-apulaisrehtorina ja vastaa avustajiin sekä sijaisiin liittyvistä asioista ja tehtävistä. Hän oli koulun puolesta vastaanottamassa vuoden parhaalle työkohteelle myönnettävää tunnustusta.

Saunalahdessa seurelaisia toimii sekä pitkissä lukuvuoden tai -kauden mittaisissa työsuhteissa että keikkaa tekevinä sijaisina. Isossa talossa myös sijaisten merkitys jokapäiväisessä arjessa on suuri, kun yllättäviä poissaoloja tulee säännöllisesti. ”Voisi sanoa, että viikoittain, jollei ihan lähes joka päivä, on myös keikkatyöntekijöitä,” Welin kertoo.

Valinta opetuksen vuoden parhaaksi työkohteeksi on Welinin mukaan suuri kunnia koululle: ”Arvelisin, että taustalla on meidän tietoinen halu miettiä ja panostaa siihen, että täällä on hyvä työskennellä.” Perusteluissaan seurelaiset korostivatkin sijaisen hyvää vastaanottoa ja koulun kannustavaa ilmapiiriä. ”Talon yleinen tapa on, että kaikki auttavat”, Welin tiivistää.

Yhdeksi sijaisten työssä viihtymisen tärkeimmäksi tekijäksi Welin nostaa työn arvostuksen: ”Kuinka arvokkaaksi ja tervetulleeksi ihminen kokee tullessaan taloon.” Hän painottaa vielä, että Saunalahdessa todella arvostetaan hyviä ja osaavia työntekijöitä, mikä varmasti näkyy myös valinnassa vuoden parhaaksi työkohteeksi!