Helsingin kaupungin kotihoito

Helsingin kaupungin kotihoito tukee asiakkaidensa kotona selviytymistä ja hyvinvointia.

Kotihoidossa autat asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja lääkehoidossa. Seuraat myös asiakkaiden terveydentilaa ja tarjoat heille turvallista ja laadukasta hoivaa.

Työ on monipuolista ja vaihtelevaa, sillä kohtaat erilaisia asiakkaita ja tilanteita. Kotihoidossa työskentelet tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, heidän omaistensa ja muiden ammattilaisten kanssa.

Työskentelymahdollisuudet ja työskentelytavat Seuren kautta

Kotihoidossa voi työskennellä erilaisilla koulutustaustoilla. Eniten Seuren kautta työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä opiskelijoita. Mikäli sinulla on jokin muu koulutus tai osaaminen, ole meihin yhteydessä, niin kartoitamme sinun työskentelymahdollisuutesi.

Voit valita keikkatyön tai mahdollisesti määräaikaisen työsuhteen. Keikkatyössä voit valita itsellesi vuorot sinulle sopivina aikoina ja sinulle sopivilta työskentelyalueilta. Määräaikaisessa työsuhteessa voimme räätälöidä sinulle sopivan työsuhteen ja huomioimme toiveesi mm. osittaisesta työviikosta, halutuista vuorotyövuoroista ja työskentelyalueesta.

Helsingin kotihoidon yksiköt

Helsingin kaupungin kotihoito on jaettu kahdeksaan kotihoitoyksikköön. Jokaisessa yksikössä on useita lähipalvelualueita, joissa työskentelet tietyllä alueella olevien asiakkaiden kanssa. Voit valita itsellesi sopivan yksikön ja alueen työpaikan esimerkiksi sijainnin tai liikkumistavan mukaan.

  • Eteläinen kotihoitoyksikkö
  • Keskinen kotihoitoyksikkö
  • Itäinen kotihoitoyksikkö
  • Kaakkoinen kotihoitoyksikkö
  • Läntinen kotihoitoyksikkö
  • Lounainen kotihoitoyksikkö
  • Pohjoinen kotihoitoyksikkö
  • Koillinen Kotihoitoyksikkö
  • Kuntouttava arviointiyksikkö

Kotihoidon yhteydessä toimii kuntouttava arviointiyksikkö, (Kuntar) joka tarjoaa apua ja tukea sairaalasta sekä päivystyksestä kotiutuville asiakkaille. Kohteen tavoite on asiakkaan omien voimavarojen löytäminen ja toimintakyvyn tukeminen, sekä kotona asumista tukevien palveluiden kartoittaminen. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan ja kuntoutusta suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Keskitytään asiakkaan kuntouttamiseen – Ei tehdä puolesta. Työ Kuntarissa on itsenäistä kuntouttavaa hoitotyötä asiakkaan kotona.