Helsingin kaupungin sairaalat

Helsingin sairaaloihin kuuluvat Laakson, Malmin ja Suursuon sairaalat sekä kotisairaala.

Laakson sairaala on erikoistunut muun muassa akuuttigeriatriseen hoitoon, haavanhoitoon sekä murtumista toipuvien hoitoon ja kuntoutukseen. Malmin sairaala on erikoistunut akuutisti sairastuneiden iäkkäiden potilaiden hoitoon, ja Suursuon sairaalan painopisteet ovat muun muassa geriatrisessa osastohoidossa sekä palliatiivisessa hoidossa.

Laakson sairaalassa on useita geriatrisia osastoja sekä muun muassa infektiokohorttiosasto, haavaosasto, kaksi neurologista osastoa aivoverenkiertohäiriöistä toipuville, traumaosasto esimerkiksi useista murtumista toipuville sekä ortopedinen osasto, jossa tuetaan lonkkamurtumasta toipuvia.

Malmin sairaalassa on viisi akuuttigeriatrista osastoa. Useimmiten potilaat tulevat sairaalan päivystyksestä. Osastohoidon tavoitteena on hoitaa iäkästä potilasta nopeasti ja tukea hänen toimintakykyään hoitotyön, lääketieteen ja kuntoutuksen keinoin.

Suursuon sairaalassa on akuuttigeriatrisia ja psykogeriatrisia osastoja sekä kirurginen jatkokuntoutusosasto, päihdepotilaiden akuuttikuntoutusosasto, palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osastot sekä osasto, jossa tuetaan sisätaudeista toipuvia.

Työskentelymahdollisuudet ja työskentelytavat Seuren kautta

Eniten Seuren kautta työskentelee lähihoitajia, sairaanhoitajia sekä opiskelijoita. Mikäli sinulla on jokin muu koulutus tai osaaminen, ole meihin yhteydessä, niin kartoitamme sinun työskentelymahdollisuutesi.

Voit valita keikkatyön tai mahdollisesti määräaikaisen työsuhteen. Keikkatyössä voit valita itsellesi vuorot sinulle sopivina aikoina ja sinulle sopivilta työskentelyalueilta. Määräaikaisessa työsuhteessa voimme räätälöidä sinulle sopivan työsuhteen ja huomioimme toiveesi mm. osittaisesta työviikosta, halutuista vuorotyövuoroista ja työskentelyalueesta.