Vammaispalvelut

Vammaispalvelut tarjoavat vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea erilaisista palveluista ja tukimuodoista. Vammaispalvelut edistävät vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja syrjimättömyyttä sekä tukevat heidän itsenäistä elämäänsä ja toimintakykyään.

Vammaispalvelujen tarve arvioidaan yksilöllisesti ja palvelut suunnitellaan asiakkaan kanssa henkilökohtaisessa palvelusuunnitelmassa. Vammaispalveluiden piiriin kuuluvat asumispalvelu (asumisyksikkö tai ryhmäkoti), päivätoiminta sekä työtoiminta.

Työtehtävät ja työnimikkeet

Vammaispalvelut tarjoavat mm. henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluja, palveluasumista, päivätoimintaa sekä työtoimintaa.

Vammaispalvelussa voi työskennellä esimerkiksi lähihoitajana, ohjaajana, hoiva-avustajana, henkilökohtaisena avustajana, palveluohjaajana tai sosiaaliohjaajana. Työssä on tärkeää vammaislähtöisyys, moniammatillinen yhteistyö ja asiakkaan osallisuuden vahvistaminen. Kokemus autististen henkilöiden kanssa työskentelystä on eduksi. Tärkeintä on, että kohtaat asiakkaat iloisesti ja avoimesti, itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Asumispalvelut: vammaisten asumispalveluiden yksiköissä, asuu ohjausta ja hoitoa tarvitsevia asukkaita. Työtehtävät ovat ohjaus- ja hoitotyötä. Asiakkaat tarvitsevat pääasiassa sanallista ohjausta mm. ruoanlaitossa, lääkehoidossa (valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen), henkilökohtaisessa hygieniassa ja vapaa-ajan toiminnassa. Työpäivä sisältää usein ulkoilua. Kokemus autististen henkilöiden kanssa työskentelystä on eduksi.

Päivätoiminta ja työtoiminta: Toiminnan asiakkaat ovat aikuisia, joille tarjotaan työ – ja päivätoimintaa arkipäivisin kello 9-5 välillä. Työtä tehdään päivätoiminnassa pienessä tiimissä ja työtoiminnassa työparin kanssa. Päivätoiminnassa työ sisältää virikkeellistä toimintaa ja ulkoilua. Työtoiminnassa olet asiakkaan tukena mm. työharjoitteluissa työkeskuksen ulkopuolella, jolloin työ on itsenäistä ja asiakkaan kanssa kahdenkeskistä.

Ruotsinkieliset yksiköt: Ruotsinkieliset vammaispalveluiden yksiköt sijaitsevat Kauniaisessa, Raaseporissa ja Kirkkonummella.

Työskentelymahdollisuudet ja työskentelytavat Seuren kautta

Työskentely Seuren kautta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalveluissa on mutkatonta. Eniten kauttamme työskentelee lähihoitajia, lähihoitajaopiskelijoita, hoiva-avustajia sekä vammaistyön ohjaajia. Mikäli sinulla on jokin muu koulutus tai osaaminen, ole meihin yhteydessä, niin kartoitamme työskentelymahdollisuutesi.

Voit valita keikkatyön tai määräaikaisen työsuhteen. Keikkatyössä voit valita itsellesi vuorot sinulle sopivina aikoina ja sinulle sopivilta työskentelyalueilta. Määräaikaisessa työsuhteessa voimme räätälöidä sinulle sopivan työsuhteen.

Vammaispalveluiden yksiköt

  • Espoo (asumisyksiköt, päivätoiminta, työtoiminta)
  • Kauniainen (ruotsinkielinen yksikkö)
  • Kirkkonummi (asumisyksiköt, päivätoiminta, ruotsinkielinen yksikkö)
  • Lohja, Vihti, Karkkila (Vihdissä ja Lohjalla eräissä yksiköissä myös viikonloppuisin vammaisten lasten hoitoa)
  • Raasepori (ruotsinkieliset yksiköt)