Svenskspråkiga arbetsplatser inom hälso- och sjukvården i Helsingfors

Helsingfors är en tvåspråkig stad. Via Seure kan svensktalande närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare få inhopparjobb på de svenskspråkiga arbetsplatserna inom Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor.

Via Seure kan du få inhopparjobb och visstidsanställningar inom följande svenskspråkiga tjänster.

Närvårdare kan få inhopparjobb via Seure inom hemvården och boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning samt vid enheterna för arbets- och dagverksamhet. På hälsostationerna finns inhopparjobb för närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare. I seniorcentren behövs mest närvårdare, men också sjukskötare.

Seniorcenter

Forsby och Stengårds seniorcenter erbjuder kundorienterade och delaktighetsfrämjande aktiviteter för seniorer. I seniorcentren finns avdelningar för bedömning och rehabilitering samt för heldygnsomsorg.

Till seniorcentren anställer vi närvårdare och sjukskötare.

Bekanta dig med enheterna:

Seniorcenters

 • Koskelan seniorikeskus | Forsby seniorcenter (avdelningarna för heldygnsomsorg F2 och C5)
 • Kivelän seniorikeskus | Stengårds seniorcenter (bedömnings- och rehabiliteringsavdelning avdelning 4 och avdelning 22 för långvarig anstaltsvård, dagverksamheten Solstrålen)

Dagverksamhet för äldre

 • Päivätoiminta Solstrålen | Dagverksamheten Solstrålen

Hemvård

Hemvården stödjer kundernas boende i hemmet genom att hjälpa dem med de dagliga funktionerna och läkemedelsbehandlingen utifrån en vård- och serviceplan. Hemvården kan också vara tillfällig och ges till exempel under konvalescensen från en sjukdom.

Till hemvården anställer vi i första hand närvårdare.

Södra hemvården betjänar även svensktalande kunder i Kronohagen, Skatudden, Sveaborg, Gloet, Ulrikasborg, Brunnsparken, Sandviken, Rödbergen, Eira, Kampen, Ärtholmen, Tölö, Busholmen, Gräsviken och Drumsö.

Bekanta dig med enheterna:

 • Eteläinen kotihoitoyksikkö | Södra hemvårdsenheten

Hälsostationer

På Femkantens, Kvarnbäckens och Munksnäs hälsostationer arbetar man för Helsingforsbornas välbefinnande och hälsa. I arbetet möter personalen kunderna vid hälsostationerna på ett omfattande sätt. Kunderna kontaktar hälsostationen angående akuta symtom eller för att få stöd vid behandling av långvariga sjukdomar.

Till hälsostationerna anställer vi närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare.

Bekanta dig med enheterna:

 • Munkkiniemen terveysasema | Munksnäs hälsostation
 • Myllypuron terveysasema | Kvarnbäckens hälsostation
 • Viiskulman terveysasema | Femkantens hälsostation

Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning

Elovägens, Majparkens och Andelslagsvägens boendeenheter tillhandahåller boendetjänster till svenskspråkiga kunder med funktionsnedsättning. Verksamheten genomförs utifrån kundens behov och önskemål. I boendeenheterna arbetar man tillsammans för att säkerställa att kunderna har en trygg och hemlik vardag med meningsfulla aktiviteter. I tjänsterna ingår gruppboende, stödboende och boende i egen bostad.

Till boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning anställer vi i första hand närvårdare.

Läs mer om serviceboende med heldygnsomsorg

 • Svenskspråkiga boendeenheter inom funktionshinderservicen (på finska)

Bekanta dig med enheterna:

 • Elovägens boendeenhet | På finska: Elovägens boendeenhet
 • Andelslagsvägens grupphem | På finska: Andelslagsvägens grupphem
 • Majparkens serviceenhet | På finska: Majparkens serviceenhet

Arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsvariation

Octavens verksamhetscenter tillhandahåller delaktighetsfrämjande dagverksamhet för vuxna personer med funktionsvariation. I verksamhetscentret finns sex olika grupper där kunderna kan delta i olika typer av aktiviteter, träna sina färdigheter och umgås med varandra.

Treklangens serviceenhet tillhandahåller arbets- och dagverksamhet samt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för vuxna personer med funktionsvariation. Vid serviceenheten finns sammanlagt ungefär fem olika grupper, och målsättningen är att hitta meningsfull aktivitet för alla kunder.

Till arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning anställer vi i första hand närvårdare.

Läs mer

 • Läs mer om den svenskspråkiga arbets- och dagverksamheten (på finska)

Bekanta dig med enheterna:

 • Octavens verksamhetscenter | På finska: Octavens verksamhetscenter
 • Treklangens servicepunkt | På finska: Treklangens servicepunkt