Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tarjoavat lapsille, nuorille ja heidän perheilleen monipuolista tukea ja apua erilaisiin elämäntilanteisiin. Palvelut edistävät lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia, tukevat vanhemmuudessa ja parisuhteessa sekä auttavat varhaisessa tuessa, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kuuluu mm. neuvolapalveluja, koululaisten ja opiskelijoiden palveluja sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluja, kuten lastensuojelun palvelut. Palvelujen tarve arvioidaan yksilöllisesti ja palvelut suunnitellaan asiakkaan kanssa henkilökohtaisessa palvelusuunnitelmassa.

Työtehtävät ja työnimikkeet

Lasten, nuorten ja perheiden palvelussa voi työskennellä esimerkiksi neuvolassa terveydenhoitajana ja lastensuojelussa lähihoitajana, terveydenhoitajana, lastentarhanopettajana, kuraattorina, psykologina, perhetyöntekijänä tai lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, koulukäyntiavustaja tai lasten kerho-ohjaajana.

Tehtävissä on tärkeää lapsilähtöisyys, moniammatillinen yhteistyö ja asiakkaan osallisuuden vahvistaminen.

Työskentelymahdollisuudet ja työskentelytavat Seuren kautta

Työskentely Seuren kautta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on mutkatonta. Eniten kauttamme työskentelee neuvolassa lähihoitajia, lähihoitajaopiskelijoita, sairaanhoitajia, sairaanhoitajaopiskelijoita, terveydenhoitajia sekä terveydenhoitajaopiskelijoita.

Lastensuojelussa kauttamme työskentelee lastensuojeluohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, pedagogeja, nuoriso-ohjaaja, opistoasteisia sosiaaliohjaajia, ensihoitajia, perheohjaajia sekä varhaiskasvatuksen opettajia. Mikäli sinulla on jokin muu koulutus tai osaaminen, ole meihin yhteydessä, niin kartoitamme työskentelymahdollisuutesi.

Oleellisia taitoja lastensuojelun tehtävissä ovat kyky kohdata ja käsitellä haasteellisia tilanteita ja mukautua uusiin tilanteisiin.

Voit valita keikkatyön tai määräaikaisen työsuhteen. Keikkatyössä voit valita itsellesi vuorot sinulle sopivina aikoina ja sinulle sopivilta työskentelyalueilta. Määräaikaisessa työsuhteessa voimme räätälöidä sinulle sopivan työsuhteen ja huomioimme toiveesi mm. osittaisesta työviikosta ja halutuista vuorotyövuoroista. Järjestämme myös perehdytys- ja tutustumisvuoroja uusiin tehtäviin.

Lasten, nuorten ja perhepalveluiden yksiköt

  • Espoo
  • Lohja