Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kaikille Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaille.

Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut edistävät väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventavat terveyseroja. Palvelut sisältävät mm. terveysasema- ja rokotuspalvelut, suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä aikuisten sosiaalikuntoutuspalveluja.

Työtehtävät ja työnimikkeet

Yhteisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa voi työskennellä esimerkiksi sosiaalityöntekijänä, sosiaaliohjaajana, suuhygienistinä, hammaslääkärinä, lähihoitajana, mielenterveys- ja päihdetyöntekijänä, psykiatrisena sairaanhoitajana, fysioterapeuttina tai toimintaterapeuttina.

Työssä on tärkeää asiakaslähtöisyys, monialainen yhteistyö ja palvelujärjestelmän tuntemus. Yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut tarjoavat haastavia mutta palkitsevia tehtäviä, jossa pääset edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Työskentelymahdollisuudet ja työskentelytavat Seuren kautta

Työskentely Seuren kautta yhteisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa on vaivatonta. Eniten kauttamme työskentelee lähihoitajia, lähihoitajaopiskelijoita, sairaanhoitajia sekä sairaanhoitajaopiskelijoita.

Voit valita keikkatyön tai määräaikaisen työsuhteen. Keikkatyössä voit valita itsellesi vuorot sinulle sopivina aikoina ja sinulle sopivilta työskentelyalueilta. Määräaikaisessa työsuhteessa voimme räätälöidä sinulle sopivan työsuhteen ja huomioimme toiveesi mm. osittaisesta työviikosta ja halutuista vuorotyövuoroista.

Yhteisten palveluiden yksiköt

Palveluyksiköt ovat alueellisia yksiköitä, jotka vastaavat yhteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tietyllä alueella. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on useita palveluyksiköitä, jotka tarjoavat erilaisia palveluja eri ikäryhmille ja tarpeille. Palveluyksiköt tuottavat palvelut itse tai ostavat niitä muilta palveluntuottajilta.

 • Yhteiset terveyspalvelut (Terveysasemat + rokotuspalvelupisteet)
  • Espoo, Kirkkonummi, Lohja
 • Suun terveydenhuollon palvelut
  • Espoo, Kauniainen
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Espoo
 • Yhteiset sosiaalipalvelut
  • Espoo