Ikääntyneiden palvelut – kotona asumisen tuki

Ikääntyneiden palvelut tarjoavat tukea ikääntymisen haasteisiin ja aktiivisena pysymiseen. Ikääntyneiden palveluihin kuuluvat muun muassa kotihoito, omaishoidon tuki, vanhusneuvosto, ikäihmisten asumispalvelut sekä päivätoiminta. Ikääntyneiden palvelujen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä mahdollistaa heidän osallisuutensa ja vaikuttamisensa yhteiskunnassa.

Ikääntyneiden kotona asumisen tuki – Kotihoito, kotikuntoutus ja etäkotihoito

Ikääntyneiden kotona asumisen tuki on palvelu, joka mahdollistaa ikääntyneiden ihmisten asumisen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palveluun kuuluu kotihoito, joka sisältää sekä kotipalvelun että kotisairaanhoidon, sekä erilaisia tukipalveluja, kuten ateriapalvelu, siivouspalvelu ja asiointipalvelu.

Työtehtävät ja työnimikkeet

Ikääntyneiden kotona asumisen tuessa on tarjolla monipuolisia tehtäviä eri alojen ammattilaisille, kuten sairaanhoitajille, lähihoitajille, hoiva-avustajille.

Kotihoito pyrkii turvaamaan ikäihmiselle mahdollisimman korkealaatuisen, turvallisen ja itsenäisen elämän omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Työ kotihoidossa on itsenäistä, asiakkaan kotona toteutuvaa hoito- ja hoivatyötä.

Kotihoito on usein jaettu alueeseen eli tiimiin. Tiimit ovat sairaanhoitajavetoisia. Jokaisessa tiimissä toimii sairaanhoitajia, lähihoitajia sekä mahdollisesti myös hoiva-avustaja. Kotihoidon alueellisten tiimien lisäksi kotihoidossa toimivat myös esimerkiksi kotikuntoutustiimi sekä resurssikeskustiimi. Tehtävissä pääset työskentelemään asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti ikääntyneiden ihmisten elämänlaadun ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Kotihoidon työssä ajokortti on pääosin tarpeellinen ja kunnan tai kaupungin auto on käytettävissä. Seuressa työvuorojen kohdalla mainitaan aina erikseen, jos kotihoidon tehtävä ei edellytä oman auton käyttöä tai on mahdollista tehdä käynnit kävellen, pyöräilen tai julkisilla kulkuneuvoilla.

Länsi-Uudellamaalla kotihoidon työvuorot ovat pääosiin aamu- ja iltavuoroja ma-su. Työskentelyn edellytys on kyky toimia itsenäisesti, hyvät vuorovaikutustaidot sekä halu oppia uutta. Jos kotihoidosta ei ole aikaisempaa kokemusta, Espoon kohteissa työn voi aloittaa Seuren järjestämän palkallisen perehdytyksen kautta.

Kotihoidossa työskentelevillä tulee olla riittävä suomen kielen taito itsenäiseen työskentelyyn vanhusten kanssa. Lääkehoitolupa on suositeltava lähihoitajien osalta, mutta ei kaikissa työvuoroissa pakollinen.

Työskentelymahdollisuudet ja työskentelytavat Seuren kautta

Työskentely Seuren kautta Ikääntyneiden kotona asumisen palveluissa on mutkatonta. Eniten kauttamme työskentelee lähihoitajia, lähihoitajaopiskelijoita, sairaanhoitajia sekä sairaanhoitajaopiskelijoita. Myös hoiva-avustajista on lisääntyvä tarve. Mikäli sinulla on jokin muu koulutus tai osaaminen, ole meihin yhteydessä, niin kartoitamme työskentelymahdollisuutesi.

Voit valita keikkatyön tai määräaikaisen työsuhteen. Keikkatyössä voit valita itsellesi vuorot sinulle sopivina aikoina ja sinulle sopivilta työskentelyalueilta. Määräaikaisessa työsuhteessa voimme räätälöidä sinulle sopivan työsuhteen ja huomioimme toiveesi mm. osittaisesta työviikosta, halutuista vuorotyövuoroista ja työskentelyalueesta.

Kotona asumisen tuen yksiköt

Kotona asumisen tuen yksiköt ovat alueellisia yksiköitä, jotka vastaavat ikääntyneiden kotona asumisen tuen järjestämisestä tietyllä alueella. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on neljä palveluyksikköä: Espoo-Kauniainen, Espoo-Kirkkonummi, Karkkila-Lohja-Siuntio-Vihti ja Hanko-Inkoo-Raasepori. Asiakkaan luona tapahtuvaan kotihoidon lisäksi hyvinvointialue tarjoa kotihoidon piirissä oleville etäkotihoitoa sekä kotikuntoutusta.

Etäkotihoito palvelua, jossa kotikäynti suoritetaan videoyhteyden välityksellä. Etäkotihoito on osa kotihoitoa ja käynnit toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Etäkotihoidosta asiakas saa apua ja tukea asioihin, jotka sujuvat itsenäisesti pienen ohjauksen turvin. Etäkotihoidon tehtävissä aikaisemmasta kotihoidon kokemuksesta on etua.

Kotikuntoutus toimii tiiviissä yhteistyössä sairaaloiden ja kotihoidon kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen sairaalasta kotiin. Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä ja edistää toimintakykyä omassa kotiympäristössä. Kotikuntoutuksessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia tavoitteita toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa.

Työskentely Kotikuntoutuksessa on pääosin asiakkaan kotona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä, sisältäen perus- ja sairaanhoitoa. Tehtävässä työskennellään osana moniammatillista tiimiä, jonka tavoitteena on asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen. Asiakkaiden palvelujaksot ovat kestoltaan muutamista päivistä neljään viikkoon asti.

Kotona asumisen tuen yksiköt

 • Espoo (Kotihoito, Etäkotihoito ja Kotikuntoutus)
  • Espoon keskus
  • Leppävaara
  • Tapiola, Matinkylä, Olari
  • Espoonlahti
  • Kauklahti
 • Kirkkonummi, Nummela, Vihti, Lohja, Siuntio, Karjaa, Raasepori, Inkoo, Hanko (Kotihoito)