Helsingin kaupungin Perhe- ja sosiaalipalvelut

Helsingin kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka tukevat lapsiperheitä, nuoria, aikuisia ja vanhuksia erilaisissa elämäntilanteissa.

Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvista palveluista Seuren kautta voi työskennellä muun muassa neuvoloissa, lastensuojelussa, vammaispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Viimeisimpänä uutena palveluna on Seuren työntekijöiden tilaajiin liittynyt tapaamispaikkapalvelut.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa voit työskennellä esimerkiksi lastentarhanopettajana, lastenhoitajana, terveydenhoitajana, kouluterveydenhoitajana, lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, perheneuvojana, vammaispalvelun ohjaajana, päihdetyöntekijänä tai sosiaaliohjaajana. Työ on monipuolista ja haastavaa, mutta myös antoisaa ja merkityksellistä. Perhe- ja sosiaalipalveluissa pääset vaikuttamaan helsinkiläisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä kehittämään omaa osaamistasi.

Työskentelymahdollisuudet ja työskentelytavat Seuren kautta

Työskentely Seuren kautta Helsingin perhe- ja sosiaalipalveluissa helppoa. Eniten kauttamme työskentelee lähihoitajia sekä ohjaajia.

Voit valita keikkatyön tai määräaikaisen työsuhteen. Keikkatyössä voit valita itsellesi vuorot sinulle sopivina aikoina ja sinulle sopivilta työskentelyalueilta. Määräaikaisessa työsuhteessa voimme räätälöidä sinulle sopivan työsuhteen ja huomioimme toiveesi mm. osittaisesta työviikosta, halutuista vuorotyövuoroista ja työskentelyalueesta.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden yksiköt

Perhe- ja sosiaalipalveluissa on erilaisia yksiköitä, jotka vastaavat eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -yksikkö tarjoaa palveluja raskaana oleville, alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen sekä koululaisille ja opiskelijoille.

Lastensuojelu -yksikkö

Lastensuojelussa Seuren kautta voi työskennellä muun muassa lasten ja nuorten vastaanottoyksiköissä sekä perhekuntoutuksessa. Yksiköt tilaavat paitsi lähihoitajia ja lastensuojelun ohjaajia, myös kokkeja ja ruokapalvelutyöntekijöitä. Mikäli sinulla on jokin muu koulutus tai osaaminen, ole meihin yhteydessä, niin kartoitamme sinun työskentelymahdollisuutesi.

Välittömässä vaarassa oleva lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti oman kodin ulkopuolelle vastaanottoperheeseen tai vastaanottolaitokseen. Sijoitus voidaan tehdä kaikkina vuorokauden aikoina. Vastaanottoyksikössä lapsi otetaan turvallisesti vastaan, hän saa tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa ja hänen sekä hänen perheensä tilanne arvioidaan. Vastaanotto-osastojen tehtävänä on turvata lapsen tilanne, tukea lasta ja perhettä, sekä arvioida lapsen kokonaistilannetta yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Perhekuntoutuksessa pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perhekuntoutusta toteutetaan lastensuojelun palveluna, avohuollon tukitoimena ja se on ympärivuorokautista. Kuntoutusjakson pituus on 2kk.

Vammaistyö tarjoaa palveluja vammaisille henkilöille sekä heidän omaisilleen ja läheisilleen. Vammaisten palveluihin kuuluu esimerkiksi kaikenikäisten vammaisten sosiaalityön, asumis- ja perhehoitopalvelut, kehitysvammaisten laitospalvelut sekä työ- ja päivätoimintapalvelut. Seuren kautta työllistytään pääsääntöisesti asumis- ja laitospalveluiden toimipisteisiin.