Toimitusjohtajan katsaus

Koronavirus muutti maailmaa tavoilla, joita ei oltu osattu Suomessa kuvitella.

Muutosten vuosi

Vuonna 2020 koronavirus muutti maailmaa tavalla, jota ei oltu osattu edes kuvitella. Jatkuvasta muutoksesta, muutosjohtamisesta ja muutosvastarinnasta on puhuttu jo vuosikymmeniä. Nyt me kaikki, tässä yhteiskunnassa ja koko maailmassa, olemme kokeneet muutoksen, joka todella on ollut muutos isolla M:llä. Lähes kaikki aiemmin kokemani tuntuu pieneltä sen rinnalla.

Myös Seuressa vuosi 2020 muutti paljon. Koronan tuoma muutos ei kuitenkaan muuttanut Seuren perustehtävää, vaan se vauhditti ratkaisujen löytämistä vanhaan haasteeseen: Miten saada rahat ja ammattilaiset riittämään laadukkaiden kuntapalveluiden tuottamiseen.

Me Seuressa olimme toiminnassamme ja budjetissamme varautuneet 30 %:n kasvuun, huhti-toukokuussa oltiin 40–50 %:n supistumisessa ja koko vuonnakin jäätiin reippaan kasvun sijasta yli 10 %:n liiketoiminnan vähenemiseen. Muutos ja siihen sopeutuminen vaati kipeitä ratkaisuja. Voittoa tavoittelemattomana yhtiönä Seurella ei ollut – eikä saakaan olla – varoja pahan päivän varalle. Vaikka etsimme säästöjä jokaisen kiven kääntäen, jouduimme turvautumaan myös vuokra- ja hallintohenkilöstön lomautuksiin. Kulujen supistaminen samassa suhteessa liikevaihdon supistumisen kanssa ei kuitenkaan ollut toiminnan jatkuvuuden säilyttämisen kannalta mahdollista.

Syksyllä vuokrahenkilöstön tarve palautui osittain edellisen vuoden tasolle ja tehostus- ja säästötoimenpiteet alkoivat purra. Koronavirus myös vauhditti Seuressa jo käynnissä ollutta kehitystyötä.

Teemme töitä menestyäksemme myös muuttuneessa maailmassa. Otamme muutoksesta niskalenkin ja johdamme sitä. Jatkossakin asiakkaillamme on kaksi perustarvetta, joihin Seure vastaa: Asiakkaamme tarvitsevat työvoimaa ja heidän käytettävissään oleva työvoima on saatava fiksuilla järjestelyillä riittämään.

Tämä on Seuren työn fokuksessa nyt ja tulevina vuosina. Henkilöstövuokraus ja keikkatyö ovat kasvava trendi tulevaisuudessakin. Toisaalta kuntien talousnäkymät ja työvoimapula monissa kuntatöissä pakottavat miettimään, miten henkilöstö pitää mitoittaa kuntalaisten palvelemiseen niin, että rahat ja ammattilaiset riittävät laadukkaiden palveluiden tuottamiseen. Tämän yhtälön ratkaisemiseksi olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä. Tavoittelemme tilannetta, jossa olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa tehneet entistä parempaa yhteistyötä, jotta varmasti kaikki se työvoima, joka vain on mahdollista saada, on asiakkaidemme käytettävissä, tuottamassa kaupunkilaisille palveluja.

Korona osoitti meille, että vaikka asiakkaidemme elämä muuttuu äkisti, on tärkeää, että heidän ympärillään olevat yhteistyökumppanit tuntevat heidän toimintansa ja tarpeensa. Tiiviillä kumppanuudella ja avoimella vuorovaikutuksella yhteistyökumppanit osaavat nopeasti ja osuvasti tarjota ratkaisuja, joilla vastataan nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen, yhteinen tavoite tunnistaen ja se yhteisellä työllä toteuttaen.

Anne Sivula