Seuren vuosikertomus 2021 kertoo uudesta alusta koronan keskellä

Vuosi 2021 oli Seurelle muutoksen vuosi. Kysyntämme ja tuotantokykymme palasi koronaa edeltävälle tasolle ja liikevaihtomme kasvoikin vuonna 2021 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Paluuta vanhaan pandemiaa edeltävään aikaan ei kuitenkaan ole, vaan haasteena on jatkuva uudistuminen rakenteellisesti muuttuneessa toimintaympäristössä. Pandemian mukanaan tuoma ennustettua nopeampi henkilöstön saatavuuden heikentyminen ja muutokset Seurelle keskeisten toimialojen kentillä tuovat ratkaistavaksi haasteita, joihin olemme valmiit tarttumaan.

Vuoden 2021 Seure rakensi määrätietoisesti polkua kohti uutta, vakiinnuttaen organisaatiomuutoksen, kasvun ja uusien toimintamallien tuomia uudistuksia. Vuoden aikana uudistimme edelleen organisaatiotamme, päivitimme strategiaamme ja kehitimme asiakasyhtesityötämme. Myös vuokratyöntekijöidemme rekrytoinnin, työsuhteiden hoidon ja palvelun kehittäminen jatkoi yhtenä työntekijäsaatavuutemme varmistamisen kulmakivenä.

Vuosi 2021 oli muutosten aikaa myös yhtiön johdossa ja pitkäaikainen toimitusjohtaja Anne Sivula siirtyi joulukuussa uusien haasteiden pariin.

Avainluvut

129,4

miljoonaa euroa liikevaihtoa

5,1

miljoonaa tehtyä työtuntia

720 000

täytettyä työvoroa

14 200

vuokratyöntekijää

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.