Työ ei syrji -kampanjalla Seure haluaa hyvää työelämää erityisesti vuokratyötä tekeville

Huoli vuokratekijöiden kokemasta syrjivästä kohtelusta sai Seuren lähtemään mukaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n elokuussa lanseeraamaan laajaan Työ ei syrji -kampanjaan.

Kauttamme työskentelee yli 12 000 henkilöä eri työkohteessa. Viimeisimmän työntekijäkyselymme mukaan 6,7 prosenttia vastanneista kertoo kokeneensa melko syrjivää ja 1,2 prosenttia erittäin syrjivää kohtelua nykyisessä työkohteessaan. Luvut ovat nousseet viime vuodesta.

Työnantajana otamme yhdenvertaisuuden edistämisen ja epätasa-arvoiseen kohteluun puuttumisen vakavasti. Keinomme ovat kuitenkin rajalliset, sillä emme näe työntekijöidemme arkea työkohteissa. Siksi haluammekin kampanjan myötä haastaa myös asiakkaamme mukaan talkoisiin rakentamaan yhdenvertaista ja tasa-arvoista työelämää kaikille.

Kampanjaan liittymisessä on myös kauaskantoisempi tavoite: sijaisten saatavuuden turvaaminen. ”Työntekijäpula ja sitä kautta myös sijaispula erityisesti sote-alalla että varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä valtava,” Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula sanoo.

”Meidän on otettava kaikki keinot käyttöön, jotta tekijöitä riittää turvamaan tärkeät peruspalvelut. Minkäänlaista syrjintää ei tule työpaikoilla sallia, sillä epätasa-arvoisesti kohdeltu sijainen ei välttämättä enää halua palata takaisin työkohteeseen. Yksikin sijainen on kokonaisuuden kannalta äärettömän tärkeä, joten pidetään heistä hyvää huolta, arvostaen”, Sivula summaa kampanjan liittymisen syitä.

Kampanjasta voi lukea lisää Työ ei syrji –sivustolta.