Ani Sallinen: Palkkasitko kesätyöntekijän?

Kesä on täydessä vauhdissa ja moneen paikkaan on palkattu avuksi kesätyöntekijöitä. Kesätyöntekijän palkkaamisessa on hyvä ottaa huomioon muutama tärkeä seikka, jotta kesästä tulee hyvä kokemus sekä työntekijälle että työyhteisölle.

  1. Työsopimus kannattaa kaikissa tapauksissa tehdä kirjallisena. Kerro työntekijälle sopimuksen sisältö sekä työntekijän työtehtävät. Käy työntekijän kanssa läpi koeajan merkitys ja se, että määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia koeajan jälkeen. Käy läpi myös työntekijän työaika sekä palkka. Muista käydä työntekijän kanssa läpi myös mahdollinen salassapitovelvollisuus.
  2. Perehdytä työntekijä kunnolla työhönsä. Näin kesätyöntekijä pääsee antamaan täyden panoksensa työyhteisössä ja viihtyy työssään. Mikäli työntekijä on kovin nuori, voi olla hyvä käydä hänen kanssaan läpi myös työelämän pelisääntöjä. Työntekijän perehdyttämisestä vastaa aina työnantaja. Perehdyttäjäksi on hyvä nimetä henkilö, jonka puoleen kesätyöntekijä voisi ensisijaisesti kääntyä apua tarvitessaan.
  3. Palaute on tärkeää kaikille työntekijöille, mutta erityisen tärkeää se on nuorelle työntekijälle. Näin työntekijä saa vahvistusta työidentiteetilleen tai hän voi tarvittaessa korjata esimerkiksi asennettaan tai työ- ja toimintatapojaan. Palautteen avulla työntekijästä kasvaa ammattilainen.
  4. Tasapuolinen kohtelu antaa kesätyöntekijälle mukavan vaikutelman työyhteisöstä. Kesätyöntekijä otetaan osaksi yhteisöä, myös hänen mielipiteitään ja ideoitaan on syytä kuunnella, arvostaa ja kunnioittaa. Kun kesätyöntekijä on tyytyväinen saamaansa kohteluun työpaikalla, hän kertoo siitä varmasti eteenpäin.
  5. Tyytyväinen kesätyöntekijä haluaa jatkossa tehdä töitä esimerkiksi keikkaluonteisesti entisessä kesätyöpaikassaan. Näin sinulla on valmis, motivoitunut ja asiaan perehtynyt keikkalainen.

Mukavia kesäisiä työpäiviä!

Tilaa Seuren uutiskirje, niin saat noin kerran kuukaudessa tietoa valitsemiltasi aloilta sekä uusimmat työpaikkailmoituksemme.