Sote-alalla työskentelevien Covid-19 rokotesuoja

Takaisin yläsivulle: Koronatiedotussivu Seuren työntekijöille

På Svenska: Vaccinationsskydd mot covid-19 för arbetstagare inom social- och hälsovården

Tartuntatautilain 1.1.-31.12.2022 voimassa olevan muutoksen mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski Covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä riittävä koronarokotesuoja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Seuren sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työskentelevillä työntekijöillä tulee olla riittävä suoja covid-19-tautia vastaan. Ilman suojaa ei voi työskennellä sote-alan työvuoroissa lain edellyttämän kuukauden siirtymäajan jälkeen eli 1.2.2022 alkaen.

Seurelainen, ohjeet oman koronasuojan ilmoittamisen löydät Portaali-ohjeesta.

Mikä on riittävä suoja

 • Täyden Covid-19 rokotesarjan antama suoja. Rokotesuojaa tulee tarvittaessa ylläpitää tehosterokotuksilla. Täysi rokotesuoja on tällä hetkellä kolme (3) rokotetta.
 • Covid-19-taudin enemmän kuin kuusi kuukautta aikaisemmin sairastanut henkilö, joka on sairastamisen lisäksi saanut kaksi covid-19-rokotusta.
 • Alle 6 kk aikaisemmin sairastettu Covid-19-tauti. Suoja on voimassa vain kuuden kuukauden ajan sairastumisesta. Sairaus tulee todistaa esittämällä Seurelle lääkärin kirjoittama sairauslomatodistuksen tai eristystodistus.
 • Työntekijä, joka ei lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta, voi osoittaa suojan Covid-19-tautia vastaan esittämällä Seurelle todistuksen enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista tehdystä virallisesta Covid-19-testistä, jonka tulos on negatiivinen. Jos koronarokotetta ei pysty ottamaan lääketieteellisistä syistä, tästä on ensin esitettävä Seurelle lääkärin kirjoittama lausunto.

Jos rokotesuojasi täydentäminen on kesken, sinun on mahdollista työskennellä siihen saakka, kunnes pystyt tosiasiallisesti täydentämään rokotesuojaasi.  Rokotesuojan vähimmäisvaatimus on tässä kohtaa kaksi rokotetta tai sairastettu korona ja yksi rokote.

Keitä lakimuutos koskee

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäviä hoitavaa henkilöstöä, jotka tehtäviään hoitaessa ovat samassa tilassa tai huoneessa potilaiden ja asiakkaiden kanssa
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon siivous- tai ruokahuollon tehtävissä toimivia henkilöitä, jotka tehtäviään hoitaessa ovat samassa tilassa tai huoneessa potilaiden ja asiakkaiden kanssa
 • Mahdollisesti myös henkilöitä, jotka työskentelevät tehtävissä, joissa ei olla suorassa lähikontaktissa asiakkaaseen tai potilaaseen, mutta jotka voivat levittää tartuntaa edelleen sellaiseen henkilöstöön, joka työskentelisi tehtävissä, joihin sisältyisi lähikontaktin aiheuttama tartuntariski Covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille ja potilaille. Esimerkiksi tietyn terveyskeskuksen tai sairaalan osaston henkilöstö tai saman sosiaalihuollon asumisyksikön työntekijät.

Keitä lakimuutos ei koske

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa työskentelevää henkilöä, joka toimii esimerkiksi taloushallinnossa tai sairaalan keittiössä sellaisissa tehtävissä, joihin ei sisälly lainkaan covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden tapaamista.
 • Esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa työskenteleviä henkilöitä rokotesuojavelvollisuus ei koske.

Jos sote-työntekijä ei todenna suojaa Covid-19 tautia vastaan

 • Seure pystyy tarjoamaan ainoastaan sellaisia sote-alan tehtäviä, missä Covid-19 suoja vaaditaan. Työskentelyä voi jatkaa, jos työntekijä hankkii suojan, tai 31.12.2022 jälkeen.
 • Määräaikaisissa tai toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleville pyrimme ensisijaisesti etsimään muuta työsopimuksen mukaista työtä. Jos tällaista ei ole tarjolla, arvioimme työntekijän sopivuutta muihin työtehtäviin ammattitaidon, koulutuksen, osaamisen ja työkokemuksen perusteella. Jos muuta sopivaa työtä ei ole tarjolla, niin työntekijän työnteko estyy hänen työntekoedellytyksien puuttuessa ja Seurella ei ole palkanmaksuvelvollisuutta
 • Seuretes-työsuhteita eli alle 16 päivää kestäviä työsuhteita Seurella ei ole tarjolla 1.2.2022 alkaen. Kaikissa työvuoroissa on edellytyksenä koronarokotesuojan voimassaolo