Palkitse itsesi pidemmästä työsuhteesta – Seuren rekrytointipalkkiomalli palkitsee sote-alan työtehtäviin hakeutuvia

Sote-alan palkkoihin ja työsuhteisiin on kaivattu muutosta, ja me Seurella olemme aktiivisesti mukana ratkomassa alan saatavuusongelmaa. Olemme päättäneet lähteä kokeilemaan työntekijöidemme palkitsemista pidempiin työsuhteisiin sitoutumisessa. Uudessa rekrytointipalkkiomallissamme työntekijälle maksettava palkkio karttuu sitä suuremmaksi, mitä pidempi työsuhde on. 

Maksamme palkkiota siellä, missä tarve on suurin. Rekrytointipalkkiota maksetaan Vantaalle, Espooseen sekä Helsinkiin 1.9.-31.12.2022 tehdyistä erikseen määritellyistä sairaanhoitajan ja lähihoitajan määräaikaisista työsuhteista, joka otetaan vastaan 31.10.2022 mennessä. Palkkio tulee normaalin palkan päälle ja on työsuhteen pituuden mukaan 200–1000 €. 

Rekrytointipalkkio on ylimääräinen, määräaikainen kannustin, jolla pyritään parantamaan työvoiman saatavuutta alueiden tehtävissä.  

Rekrytointipalkkiomalli

Haku- ja työskentelyajat:

 • Rekrytointipalkkio maksetaan ajalla 1.8–31.10. solmituista määräaikaisista työsopimuksista, jotka ajoittuvat ajalle 1.9.-31.12.2022.
 • Työskentelyn tulee alkaa viimeistään 31.10.2022
 • Työsuhteen minimikesto on 1 kk.

Tehtävät, joita palkkio koskee:

 • Helsinki: Kotihoito, kuntouttavan arviointiyksikön kohteet
 • Espoo: Espoon sairaala, kotihoito, vanhusten palvelutalot 
 • Vantaa: Vantaan sairaala, kotihoito, vanhusten palvelutalot, vammaispalvelut 
 • Haut, joita rekrytointipalkkio koskee, on erikseen merkitty haun otsikkoon
 • Rekrytointipalkkiollisia tehtäviä on tarjolla valmistuneille lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Lisäksi haemme Helsingin kotihoitoon lähihoitajaopiskelijoita.
 • Huom: Tehtäviä on tarjolla rajallinen määrä ja niiden mahdollisesti täyttyessä haut sulkeutuvat.   

Rekrytointipalkkio

Rekrytointipalkkio maksetaan kahdessa osassa: Aloituspalkkio maksetaan työn aloittamista seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä ja loppupalkkio maksetaan erillisenä maksuna, kun työsuhde on tehty sovitusti loppuun.  

 • Aloituspalkkio: 200 €
 • Loppupalkkio 1kk työsuhteessa: 100 €
 • Loppupalkkio 2kk työsuhteessa: 300 €
 • Loppupalkkio 3kk työsuhteessa: 500 €
 • Loppupalkkio 4 kk työsuhteessa: 800 €

Palkkion suuruus on suhteessa työaikaan, esimerkiksi: 80 % työaika > palkkion suuruus 80 %, 50 % työaika > palkkion suuruus 50 % jne.

Jos työsuhde jää syystä tai toisesta sovittua lyhyemmäksi, loppupalkkio maksetaan toteutuneiden kokonaisten työskentelykuukausien mukaan.

Palkkion maksupäivät voivat poiketa normaalista palkanmaksuaikataulusta. Sairauslomat tai mahdolliset muut poissaolot eivät vaikuta palkkion maksuun.

Työntekijä voi solmia vain yhden rekrytointipalkkiollisen työsuhteen palkkiomallin voimassaoloaikana.

Tehtäviin hakeminen

Uudet työnhakijat hakevat Seure.fi:ssä julkaistujen, palkkiollisiksi erikseen merkittyjen ilmoitusten kautta.

Palkkio on tarjolla myös Seuren nykyisille työntekijöille. He hakevat tehtäviin Seuren sisäisen haun kautta ehdottamalla itseään tehtäviin OmaSeuressa. Tutustu sisäisen työnhaun ohjeisiin.

Palkkio maksetaan myös, jos jo määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä Seuren työntekijä ottaa vastaan jatkotarjouksen tai solmii uuden määräaikaisuuden rekrytointiajalla 1.8.-31.10.2022 ja tehtävän aloituspäivä ajoittuu ajanjaksolle 1.9.-31.10.2022.

Kysymyksiä ja vastauksia

Saako rekrytointipalkkion, jos tekee tietyn määrän keikkapäiviä rekrytointipalkkion alaisiin työkohteisiin?

Rekrytointipalkkio maksetaan ainoastaan 1.8-31.10.2022 solmituista määräaikaisista työsopimuksista, jotka ajoittuvat ajalle 1.9.-31.12.2022 ja joiden pituus on vähintään 1 kk.

Maksetaanko rekrytointipalkkio, jos tekee vähemmän kuin viisi päivää viikossa?

Maksetaan. Rekrytointipalkkio on silloin työaikaprosentin mukainen prosenttiosuus työskentelykuukausien mukaan määräytyvästä rekrytointipalkkiosummasta.

Voiko opiskelija hakea rekrytointipalkkiollisiin tehtäviin?

Tehtäviin haetaan ainoastaan valmistuneita lähihoitajia ja sairaanhoitajia.

Saanko rekrytointipalkkion, jos työskentelen Seuren kautta syksyllä lähihoitajana tai sairaanhoitajana missä tahansa Espoossa, Vantaalla tai Helsingin kotihoidon tehtävissä?

Palkkio koskee vain työsuhteita ja työkohteita, joissa palkkiosta on sovittu.

Miten ja milloin rekrytointipalkkio maksetaan?

Palkkio maksetaan sovituista työsuhteista automaattisesti, kun ehdot täyttyvät. Palkkio maksetaan kahdessa osassa: Aloituspalkkio 200 € maksetaan, kun työntekijä on ollut työsuhteessa kuukauden, sekä loppupalkkio, kun työsuhde on tehty sovitusti loppuun. Palkkion maksuaikataulu voi poiketa tavanomaisesta palkanmaksuaikataulusta.  

Miksi rekrytointipalkkio ei koske kaikkia sote-työpaikkoja?

Palkkiomallin avulla pyrimme vaikuttamaan työvoiman saatavuuteen tietyissä erikseen määritellyissä tehtävissä. Palkkio on sovittu koskemaan työtehtäviä, työskentelymuotoja ja -alueita, joissa työntyötekijäpula on kaikista akuutein. 

Miksi rekrytointipalkkio koskee vain syksyn rekrytointeja?

Rekrytointipalkkiomalli ei ole tarkoitettu pysyväksi toimenpiteeksi, vaan toimenpiteiden avulla haemme kokemuksia kannustinmallin vaikutuksesta työvoiman saatavuuteen. Päätökset koskien ylimääräisiä, määräaikaisia palkkioita tehdään aina erikseen.

Miksi lyhyemmän aikaa työskentelevät saavat paitsi määrällisesti, myös suhteellisesti pienemmän palkkion?

Rekrytointipalkkion avulla olemme halunneet kasvattaa erityisesti pidempien työsuhteiden houkuttelevuutta, minkä vuoksi pidemmistä työsuhteista maksetaan suurempi palkkio. Pidämme oikeudenmukaisena sitä, että palkkiossa huomioidaan tehty työaika suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.