Sote-kesätöihin Helsinkiin – tienaa kunnon kesäbonus!

Haut Helsingin kaupungin kesätöihin Seuren kautta ovat sulkeutuneet 31.5.2023.

Haemme Helsingin kesätyötehtäviin lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja sekä alan opiskelijoita.

Tehtävät ovat määräaikaisia kuukausipalkkaisia tehtäviä. Palkat sekä tarkat tiedot tehtävistä ja niiden edellytyksistä kerromme työpaikkailmoituksissamme. Tehtäviä on rajallinen määrä ja niitä avataan haun aikana myös lisää.

Työkohteet sijoittuvat koko Helsingin alueelle.

Tehtävät kotihoidossa

Kotihoidossa pääset tekemään ja näkemään hoitotyötä monipuolisesti. Kohtaat asiakkaat heidän omissa kodeissaan ja tapaat monenlaisia ihmisiä. Kesätyönä kotihoito on mukavaa, sinun ei tarvitse olla yhdessä paikassa. Työ on itsenäistä, mutta et tee sitä yksin. Voit aina kysyä neuvoa muilta hoitajilta tai tiimin sairaanhoitajalta.

Kotihoidon kesätyöhön Helsingin kaupungilla haemme valmistuneita lähihoitajia ja sairaanhoitajia.

Tehtäviin edellytämme kokemusta kotihoidosta työn, työharjoittelun tai perehdytyksen kautta. Lähihoitajalla tulee olla suoritettu PKS-lääkehoitolupa, ja sairaanhoitajalla tulee olla LOVe/LOP, sekä kipu- ja rokotusosiot suoritettuna. Valmistuneet hoitajat voivat suorittaa lääkehoitoluvan Seuren kautta.

Työkohteissa on käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä, jonka koulutus tulee olla suoritettuna ennen työsuhteen aloitusta. Koulutuksen voit suorittaa ilmaiseksi Seuren kautta.

Tehtäviä on tarjolla eri kotihoidon alueilla ympäri Helsingin. Kotihoidossa pärjäät alueesta riippuen myös ilman ajokorttia. Asiakaskäyntejä voi tehdä myös kävellen, pyöräillen tai julkisia liikennevälineitä käyttäen. Matkalipun työvuorosi ajaksi saat kohteesta. Myös auton käyttö on toki sovitusti mahdollista.

Työnkuva kotihoidossa

Kotihoidon tehtävissä lähihoitaja toteuttaa asiakkaan palvelusuunnitelmaa ja arvioi samalla asiakkaan ravitsemusta, liikkumista sekä terveydentilaa ja lääkitystä. Työnkuvaan kuuluu lääkehoito, sairaanhoidolliset toimenpiteet, tukipalvelujen tarpeen arviointi ja seuranta, sekä tarvittaessa sosiaali- ja muiden etuuksien hakemusten/lomakkeiden täyttäminen. Moniammatillisen tiimin jäsenenä lähihoitaja dokumentoi toimintakykymittareiden tuloksia sekä pitää yhteyttä omaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Tehtävät seniorikeskuksissa

Helsingin seniorikeskukset tarjoavat aineksia hyvään elämään asiakkaansa elämäntilanteen mukaan. Seniorikeskukset tarjoavat erikoistunutta hoitoa tarpeiden mukaan, mutta ovat myös koteja, sillä niissä asutaan lyhyt- tai pitkäaikaisesti palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa. Hoitotyössä painottuvat muun muassa asiakkaiden arjen toimintojen arviointi, toimintakyvyn tukeminen sekä kuntoutus.

Seuren kesätyömahdollisuudet Helsingin vanhustyössä laajentuvat ja mahdollisuuksia kesätyöhön on eri puolella Helsinkiä. Esimerkiksi yksi kohteista on Kustaankartanon seniorikeskus, joka valittiin Seuren työntekijöiden vuotuisessa ”paras työkohde” äänestyksessä vuoden 2022 parhaaksi sote-kohteeksi. Äänestyksen selkeään voittoon noussut Kustaankartano sai kiitosta usean osaston kohdalla työilmapiiristä, sijaisten vastaanotosta ja perehdytyksestä.

Seniorikeskuksiin haemme lähihoitajia ja sairaanhoitajia, sekä lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita.

Seniorikeskuksen kesätöissä tarvitset lääkehoitoluvan ja kirjaat Apotti-tietojärjestelmään. Molempien suoritukset voit tarvittaessa suorittaa Seuren kautta ennen työsuhteen alkamista.

Tehtävät vammaistyössä

Helsingin kaupungin vammaistyöhön haemme lähihoitajia, sosionomeja ja sairaanhoitajia, sekä eräisiin kohteisiin myös alan opiskelijoita.

Kaikissa vammaistyön tehtävissä tarvitset Apotti-osaamista sekä lääkehoito-osaamista, jotka voit tarvittaessa suorittaa tai täydentää työsuhteen alussa.

Vammaisten palveluasumisen kohteisiin Humalistonkadun tilapäishoitoyksikköön ja Aurinkolahden ryhmäkotiin haemme useita osaajia. Työ kohteissa on monipuolista ja haastavaa, mutta antoisaa. Kohteiden työvuorosuunnittelu on joustavaa, ja työntekijöiden toiveet huomioidaan todella hyvin.

Haemme kohteisiin lähihoitajia, sairaanhoitajia ja sosionomeja.

Humalistonkadun tilapäishoitoyksikössä edellytetään rikosrekisteriotetta.

Humalistonkadun sekä Aurinkolahden kohteisiin tutustutaan etukäteen yhdessä sovitulla palkallisella koevuorolla. Näin varmistetaan, että tunnet kohteen ja sen työn luonteen ennen työsuhteeseen sitoutumista. Koevuorolla turvataan työn sujuvuus ja positiivinen kokemus kesätyöstä. Kun olet hakenut tehtävään, Seure esittelee hakijan työkohteelle ja työkohteen esihenkilö sopii koevuoron suoraan hakijan kanssa.

Mörssärinaukio on autetun asumisen ryhmäkoti kehitysvammaisille autisminkirjon asukkaille. Asukkaat ovat arkipäivisin työ- ja päivätoiminnassa käyviä aikuisia. Työ on vahvasti ohjauksellista kehitysvammatyötä ja keskeistä on vahva läsnäolo. Kokemus autismityöstä ja kommunikaatiomenetelmien käyttämisestä on eduksi, mutta ei välttämättömyys.

Haemme kohteeseen Lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja ja alan opiskelijoita. Kohteeseen haetaan ensisijaisesti henkilöitä vuorotyöhön. 

Tehtävässä lääkelupa on suositeltava, mutta ei pakollinen. Lääkenäytön voit tarvittaessa antaa työsuhteen alussa, jos LOVe-tentit on suoritettu.

Isonniitynkadun ryhmäkoti tarjoaa avopalvelun asumista eri-ikäisille syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille. Asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa, kuntoutusta, huolenpitoa ja apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan. Asiakkaiden perustarpeista huolehtimisen lisäksi työ edellyttää sairaanhoidollista osaamista sekä vuorovaikutuksellista yhdessäoloa, aitoa läsnäoloa, kosketusta, inhimillisyyttä ja aikaa.

Haemme kohteeseen Lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja ja alan opiskelijoita.

Isonniitynkadun ryhmäkodissa edellytetään rikosrekisteriotetta.

Jatka sivulle Näin haet >>