Tutustu tehtäviin

Helsingin sote-kesätyöhaut 2024 ovat sulkeutuneet.


Haemme Helsingin kesätyötehtäviin lähihoitajia ja lähihoitajaopiskelijoita, sairaanhoitajia, sosionomeja sekä lähihoitaja-, sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoita.

Tehtävät ovat määräaikaisia kuukausipalkkaisia tehtäviä. Palkat sekä tarkat tiedot tehtävistä ja niiden edellytyksistä kerromme työpaikkailmoituksissamme. Tehtäviä on rajallinen määrä ja niitä voidaan avata haun aikana myös lisää.

Työkohteet sijoittuvat koko Helsingin alueelle.

Tehtävät kotihoidossa

Kotihoidossa pääset tekemään ja näkemään hoitotyötä monipuolisesti. Kohtaat asiakkaat heidän omissa kodeissaan ja tapaat monenlaisia ihmisiä. Kesätyönä kotihoito on mukavaa, sinun ei tarvitse olla yhdessä paikassa. Työ on itsenäistä, mutta et tee sitä yksin. Voit aina kysyä neuvoa muilta hoitajilta tai tiimin sairaanhoitajalta.

Kotihoidon kesätyöhön Helsingin kaupungilla haemme valmistuneita lähihoitajia sekä lähihoitajaopiskelijoita.

Tehtäviin edellytämme kokemusta kotihoidosta työn, työharjoittelun tai perehdytyksen kautta. Lähihoitajalla tulee olla suoritettu Uudenmaan lääkehoitolupa (Entinen PKS-lupa). Valmistuneet hoitajat voivat suorittaa lääkehoitoluvan Seuren kautta.

Kotihoitoon hakemillamme opiskelijoilla tulee olla toimipaikkakohtainen opiskelijan lääkehoitolupa, jonka voi myös suorittaa Seuren kautta.

Huomaathan, että Helsingin kotihoidossa voi 1.6. jälkeen työskennellä vain lääkeluvallisena. Suorittamalla opiskelijan toimipaikkakohtaisen luvan kesätyötä varten voit halutessasi jatkaa kohteessa syksyllä, mikä ei välttämättä muuten olisi mahdollista! Kannattaa siis tarttua tilaisuuteen hankkia opiskelijan toimialakohtainen lääkehoitolupa kesätyön yhteydessä.

Työkohteissa on käytössä Apotti-potilastietojärjestelmä, jonka koulutus tulee olla suoritettuna ennen työsuhteen aloitusta. Koulutuksen voit suorittaa ilmaiseksi Seuren kautta.

Tehtäviä on tarjolla kotihoidon kohteissa eri puolella Helsinkiä. Kotihoidossa voit liikkua omalla tai työkohteen autolla. Tällöin työhön kuuluu, että auton käytöstä sovitaan ennen työvuoroa vapaana olevan auton varmistamiseksi. Ajokortti manuaalivaihteiseen autoon sekä ajotaito luetaan eduksi

Kotihoidossa voi hyvin työskennellä alueesta riippuen myös ilman ajokorttia. Asiakaskäyntejä voi tehdä myös kävellen, pyöräillen tai julkisia liikennevälineitä käyttäen. Matkalipun työvuorosi ajaksi saat kohteesta.

Työnkuva kotihoidossa

Kotihoidon tehtävissä lähihoitaja toteuttaa asiakkaan palvelusuunnitelmaa ja arvioi samalla asiakkaan ravitsemusta, liikkumista sekä terveydentilaa ja lääkitystä. Työnkuvaan kuuluu lääkehoito, sairaanhoidolliset toimenpiteet, tukipalvelujen tarpeen arviointi ja seuranta, sekä tarvittaessa sosiaali- ja muiden etuuksien hakemusten/lomakkeiden täyttäminen. Moniammatillisen tiimin jäsenenä lähihoitaja dokumentoi toimintakykymittareiden tuloksia sekä pitää yhteyttä omaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

Haemme kesätyöntekijöitä näihin Helsingin kotihoidon kohteisiin:

 • Laajasalo 1
 • Töölö 4
 • Viiskulma 1
 • Kallio 5
 • Paloheinä
 • Itäkeskus 2
 • Kivikko 1
 • Pitäjänmäki 1 ja 2
 • Suutarila
 • Viikki 2
 • Etelän kuntar
 • Koskela 1

Tehtävät vammaistyössä

Seuren kautta voit tehdä kesätöitä paitsi perusasumispalvelun puolella, myös vaativamman ja kevyemmän tuen kohteissa kuten yhteisöllisen asumisen yksikössä. Seuren kesätyöhaussa on mukana myös lasten tilapäishoidon yksikkö.

Helsingin kaupungin vammaistyöhön haemme lähihoitajia, sairaanhoitajia ja eräisiin kohteisiin myös lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita sekä sosionomeja ja sosionomiopiskelijoita, joilla on vammaistyön tai mielenterveys- ja päihdetyön kokemusta.

Vammaistyön kesätyöt tehdään asumispalveluissa.

Kaikissa vammaistyön tehtävissä tarvitset Apotti-osaamista sekä lääkehoito-osaamista, jotka voit tarvittaessa suorittaa tai täydentää työsuhteen alussa.

Haemme työntekijöitä esimerkiksi näihin Helsingin vammaistyön kohteisiin:

 • Paula-koti
 • Koskelan ryhmäkoti
 • Tyynelän ryhmäkoti
 • Majakan asumisyksikkö
 • Hermannin ryhmäkoti
 • Aurinkolahden ryhmäkoti
 • Mörssärinaukion ryhmäkoti
 • Visiitti lyhytaikaisyksikkö
 • Harbo lyhytaikaisyksikkö
 • Mansku lyhytaikaisyksikkö

Vammaispalveluiden asumisyksiköissä ja ryhmäkodeissa työsi on itsenäistä asiakkaan ohjaustyötä.

Asumisyksiköt: Työkohteina ovat Paula-koti, Majakan asumisyksikkö sekä Koskelan, Tyynelän ja Hermannin ryhmäkodit.

Paula-koti on neuropsykiatrinen päihdeyksikkö. Majakassa asiakkaat ovat puolestaan pääosin nuoria aikuisia, jotka asuvat omissa asunnoissaan. Heille tarjotaan ohjattua asumista sekä tukea itsenäistymiseen ja arkisten asioiden hoitamiseen.

Ryhmäkodit: Ryhmäkodit tarjoavat palveluasumista eri-ikäisille vammaispalveluiden asiakkaille. Näiden kohteiden kesätyötehtäviin haemme lähihoitajia ja lähihoitajaopiskelijoita, sekä sosionomeja ja sosionomiopiskelijoita.

Tilapäishoidon ja lyhytaikaisen asumisen asumisyksiköt: Aurinkolahden ja Mörssärinaukion ja Manskun ryhmäkodit tarjoavat lyhytaikaisia asumis- ja kriisijaksopalveluita aikuisille vammaispalveluiden asiakkaille.

Harbon ja Visiitin asumisyksiköissä asuu lapsia. Näihin kohteisiin haemme lähihoitajia ja sairaanhoitajia, sosionomeja sekä näiden alojen opiskelijoita.

Tehtävät sairaaloissa

Helsingin sairaalapalveluiden tehtävissä pääset tekemään hoitotyötä monipuolisesti sairaalaympäristössä.

Helsingin kaupungin sairaalapalveluihin haemme valmistuneita lähihoitajia ja sairaanhoitajia sekä lähihoitajaopiskelijoita. Myös sairaanhoitajaopiskelijat voivat hakea tiettyihin sairaalapalveluiden tehtäviin.

Haemme tehtäviin esimerkiksi vuodeosastotyön osaajia. Myös esimerkiksi Suursuon ja Laakson sairaaloissa myös muuta työkokemusta omaavilla (esim. vanhustyön) on mahdollista laajentaa osaamistaan, esimerkiksi syksyn keikkailua ajatellen. Toivomme siis myös muuta kuin sairaalatyökokemusta omaavia hakijoita rohkeasti hakemaan sairaaloiden tehtäviin!

Kaupungin sairaaloiden työkohteemme sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä Laakson, Malmin ja Suursuon sairaaloissa. Näissä työkohteissa sinulla on loistava tilaisuus päästä syventämään hoitotyön osaamistasi tai oppimaan aivan uutta osaavien kollegoiden tukemana!

Tehtäviä on tarjolla Helsingin kaupungin sairaaloissa:

 • Malmin sairaala
 • Suursuon sairaala
 • Laakson sairaala
 • Kotisairaala

Laakson sairaalassa pääset työskentelemään geriatrisessa hoitotyössä akuuttiosastolla, sisätauteihin painottuneella osastolla tai traumakuntoutusosastolla.

Malmin sairaalassa työtehtävät sijoittuvat akuuttigeriatrisille osastoille, joilla hoidetaan sairaalan päivystyksestä tulevia potilaita.

Suusuon sairaalassa hoidetaan asiakkaita geriatrisilla kuntoutusosastoilla, psykogeriatrisilla osastolla sekä palliatiivisella- ja saattohoidon osastoilla. Kesätyöntekijätarpeet tehtäviin tarkentuvat myöhemmin, joten kerrothan meille kiinnostuksestasi.

Suursuon sairaalassa työkavereina sinulla on kokeneita hoitajia, joten yksin ei tarvitse jäädä. Apua ja perehdytystä saa kaikissa tilanteissa lääkehoidosta lähtien perehdytyssairaanhoitajalta tai toisilta osastoilta. Suursuo on oiva mahdollisuus kehittyä sairaanhoitajan ammatissa.

Kotisairaalatyössä tarvitaan vahvaa osaamista, koska työ on itsenäistä ja sisältää esimerkiksi vaativaa lääkehoitoa.

Työ kaupungin sairaaloissa sisältää monipuolisesti erilaisia lähihoitajan ja sairaanhoitajan työtehtäviä riippuen siitä, millaisten potilaiden hoitoon osasto on profiloitunut. Saat työkohteissa lämpimän vastaanoton ja hyvän perehdytyksen.